LİSE GÜNDÜZLÜ YAZ OKULU


3 Hafta
10-28 Temmuz
3.500 ₺
AMAÇ

Lider Eğitim, liseli gençlerimizin karakter inşası ve değerler eğitimi açısından yaz okullarını önemli bir fırsat olarak görmektedir. Zira din eğitiminden uzak kalan gençlerimizin tarihini, toplumunu, değerlerini, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Bu sebeple öğrencilerimizin yaz aylarında hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları değerlerle buluşmaları amaçlanmaktadır.

HEDEF
  • Gençlerin yaşları gereği ihtiyaç duydukları manevi gelişim süreçlerine katkıda bulunmak,
  • Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını tanıtmak; kıraat ve tecvid bilgilerini öğrenmelerine imkân sağlamak,
  • Günümüzde gençlerin aklına takılan dinî sorulara Vahiy ve Sünnet çerçevesinde cevaplar bulmak,
  • Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun bir şekilde yüce dinimiz İslam’ın vecibelerini hikmet eksenli aktarmak,
  • Dürüstlük, doğruluk, yalan söylemekten kaçınmak, adalet, emanet gibi erdemlerin kazanımına yardımcı olmak,
  • Yeni arkadaş grupları ile sosyalleşme ve iletişim bağlarının güçlendirilmesine imkân sağlamak,
  • Sosyal ve sportif faaliyetler ile öğrencilerin zinde kalmasını, zihin yorgunluklarının önüne geçilmesini ve hareketlilik olanağını sağlamaktır.

Kurumumuz hiçbir ticari amaç gütmemektedir. Program giderlerimiz kurumumuza yapılan bağışlarla karşılanmaktadır

YER SINIF ARALIĞI KAYIT
Lider Mekan Yaz Okulu Lise Başvur İletişim